Convocatòria d’ajudes Erasmus+ per a participar en el Training course que es durà a terme a Suècia durant el curs 2019/20 dins el marc del Projecte 2018-3-NO02-KA205-001350

 

L´IES Ramon LLull promou projectes de mobilitat per aproximar la dimensió i la realitat europea, en els seus àmbits educatius i productius, als ensenyaments de formació professional de grau superior.

 

  1. Objectiu de la convocatòria.

Oferir l’oportunitat, al nostre alumnat del CFGS d´Integració Social, de realitzar un training course dins el marc del projecte E-women, “Empoderament per a la inserció social i laboral de dones joves migrades”

 

Convocatòria

Sol·licitud