SECRETARIA

-SECRETARIA     

Horari d’atenció presencial: de dilluns a divendres, des de les 9:00 h fins a las 13:00 h.

Contacte. Email:  iesramonllull@educaib.eu

Telf. 971763100, ext.2

Per a petició de certificats, expedients, t´tols, …. S’ha de sol·licitar abans per correeu electrònic.

INSTITUT D’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA IES RAMON LLULL

DIRECCIÓ: AV. DE PORTUGAL, 2, 07012 PALMA, ILLES BALEARS.