El Centre

IES Ramon Llull

 
 

 

L’IES Ramon Llull

L’IES Ramon Llull és un institut d’educació secundària. Està situat a l’avinguda de Portugal 2, a Ciutat de Palma (Mallorca), a l’animada plaça de l’Institut, popularment coneguda com a “Plaça del Tub” des de la transformació i introducció d’una controvertida escultura amb forma de tub l’any 1983. L’edifici té més de 70 anys d’antiguitat.

Actualment s’ha dividit en 3 parts: l’institut anomenat anteriorment, una escola de disseny gràfic i el tercer és propietat de la Universitat de les Illes Balears (UIB) que és anomenat edifici de sa Riera.

L’actual Institut Ramon Llull ha estat des del seu naixement íntimament lligat a la història de la Cultura i de l’Educació a l’illa de Mallorca. L’edifici va donar acollida a l’antic Institut Balear, centre d’ensenyament fundat el 1836 per una comissió de la Societat Econòmica Mallorquina d’Amics del País.[1] Instal·lat primer a l’Estudi General Lul·lià, el 1837 fou traslladat a l’edifici de Monti-sion. Fou el primer centre de l’Estat espanyol on es realitzaven cursos de batxillerat pròpiament dits, abans, fins i tot, de la creació dels estudis de segon ensenyament, per la qual cosa és considerat com el primer institut fundat a Espanya.[2] L’Institu Balear, antecedent directe del IES Ramon Llull, depenia directament de la Diputació Provincial fins al 1887, any en què passà a dependre del Ministeri de Foment. El seu ensenyament era de caràcter progressista, amb fortes influències dels liceus francesos, i fou el centre triat per la burgesia liberal per enviar a estudiar els seus fills. En fou director durant molts anys Francesc Manuel de los Herreros (de 1848 fins a 1900), catedràtic de psicologia, president de la Societat d’Amics del País i administrador i col·laborador de l’Arxiduc Lluís Salvador d’Àustria.[2]

L’Ajuntament de Palma va iniciar el 1907 un llarg procés per a la construcció dels edificis destinats als Centres d’Ensenyament Mitjà i Professional. L’any 1912 es va procedir a la construcció dels edificis: Institut General i Tècnic, l’Escola d’Arts Aplicades i Oficis Artístics, la Biblioteca Provincial i, separat per un ample carrer, l’Escola Normal, amb la qual cosa, l’edifici de l’IES Ramon llull forma part d’una unitat formal arquitectònica.[3] Segons consta a un document de l’IES Ramon Llull, el director Bartomeu Bosch, notifica al Governador civil el 1936 (just després de l’Aixecament Nacional), l’acord del claustre de l’Institut Balear, on es decideix donar el nom de Ramon Llull al centre, per tal de desvincular-se dels trets liberals que fins aleshores havia tingut.