Informació sobre les aportacions de les famílies per activitats escolars

 

Per un error informàtic, a la pàgina web del centre no es va informar correctament de les quantitats  de les aportacions econòmiques pel curs 2022-2023 que han de realizar les famílies :

  • Educació secundària obligatòria, batxillerat i cicles formatius de grau bàsic: 38 euros
  • Cicle Formatiu de grau mitjà: 53 euros.
  • Cicle formatiu de grau superior: 91 euros.

 

Les aportacions realitzades per les famílies cobreixen diferents despeses d’activitats escolars com:

Entrega d’agenda escolar a l’alumnat d’ESO i cicle formatiu bàsic, fotocòpies, entrega de dossiers, sortides escolars de tutoria, material divers (diplomes, orles,…)

(* Les aportacions tenen un caire voluntari)

 

Exempcions a les aportacions d’activitats escolars ( amb acreditació documental):

-Família nombrosa: 50%

-Família nombrosa especial: 100%

-Família monoparental: 50%

-Família monoparental especial: 100%

-Discapacitat superior al 33%: 100%

-Víctima d’actes terroristes: 100%

-Víctima violència de gènere:100%

-Joves tutelats: 100%

-Famílies en risc social:100%

 

Les famílies afectades per aquest error, poden sol·licitar la diferència que han aportat de més:

1.-mitjançant correu electrònic adreçat al centre iesramonllull@educaib.eu on conste nom de la persona que cursa els estudis al centre, nivell i quantitat aportada, indicant on realitzar la transferència bancària (IBAN)

2.-de forma presencial a les oficines del centre, presentant escrit on conste nom de la persona que cursa els estudis al centre, nivell i quantitat aportada, indicant on realitzar la transferència bancària (IBAN).

Informació matrícula setembre

Alumnes de batxillerat. Matrícula de setembre: 7 de setembre de 9:00 a 13:00 hores (seguir les instruccions que hi ha a la informació Matrícula 2022-2023).

Alumnes de CCFF / Admissió 2na fase:

Llista provisional : 14/09/2022

Llista definitiva :    22/09/2022

La reserva de plaça surt a la llista definitiva del dia 22/09. Les persones amb reserva de plaça s’han de matricular entre els dies 22 i 23 de Septembre, segons instruccions d’aquesta pàgina web. Veure INFORMACIÓ MATRÍCULA 2022/2023