Matrícula CCFF

 

. La matrícula s’ha de formalitzar presencialment a la secretaria del centre , sempre sol·licitant cita prèvia al telèfon 971763100 ext-2 o al correu electrònic : iesramonllull@educaib.eu

Documentació a presentar :

– Full de matrícula, emplenad i signad.

– Justificant de pagament de les taxes de matrícula 72 €; família nombrosa: 37,50 € (adjuntant original i còpia del llibre de família )

Número de compte IES Ramon Llull :

Codi del centre : 0465454

IBAN: ES4021000207510200262423

Original i còpia dels següents documents:

– DNI / NIE

– Targeta sanitària

– Requisit que dóna accés al CCFF

– Per a FPB també s’ha de presentar original i còpia de la proposta d’incorporació a la FPB

Fulls de matrícula :

 

 

El pla de contingencia per al curs 2020-2021, obliga a evitar les aglomeracions al centre, per la qual cosa, no hi haurà venda de llibres presencial.

No obstant, la Distribuidora Rotger, ofereix un descompte del 5% als alumnes de l’IES Ramon Llull.

Per als alumnes que són socis de l’AMIPA (Associació de Pares i Mares de l’IES), el descompte és del 15%.

El procediment és: entrar al següent enllaç:

www.rotger.com/textos

S’han de registrar i per tal d’aconseguir el descompte han d’emprar un usuari i una contrasenya.

Alumnes no socis de l’AMIPA (5% de descompte):

Usuari: 49907

Contrasenya: llull

Alumnes socis de l’AMIPA (15% de descompte):

Usuari: 49906

Contrasenya: sociosapa

Després han de triar els llibres i procedir com quan es fa una compra per internet.