Congrès d’Història de la Ciència

El passat divendres 18 de novembre el participants de la XVII Trobada de la Societat Catalana d’Història de la Ciència i de la Tècnica realitzaren una visita al nostre institut a càrrec de Gabriel Alomar, professor jubilat del centre, amb la col·laboració de Pere Sancho de la Jordana, també professor jubilat, les professores Rosario Moranta i Maria Padilla, i Agustí Ceba, professor del centre i membre de l’organització del congrés. Els participants, entre ells especialistes en cultura material  i visual de la ciència, valoraren molt positivament l’edifici, els instruments antics de física i química, i les col·leccions de ciències naturals.

 

 

Informació matrícula setembre

Alumnes de batxillerat. Matrícula de setembre: 7 de setembre de 9:00 a 13:00 hores (seguir les instruccions que hi ha a la informació Matrícula 2022-2023).

Alumnes de CCFF / Admissió 2na fase:

Llista provisional : 14/09/2022

Llista definitiva :    22/09/2022

La reserva de plaça surt a la llista definitiva del dia 22/09. Les persones amb reserva de plaça s’han de matricular entre els dies 22 i 23 de Septembre, segons instruccions d’aquesta pàgina web. Veure INFORMACIÓ MATRÍCULA 2022/2023