Proves lliures d’FP. Convocatòria 2021

 

  • Període d’inscripció : del 3 al 12 març, tots dos inclosos.
  • Sol·licitar cita prèvia per email ( iesramonllull@educaib.eu ) o per telèfon ( 971 763100 ext.2 ).
  • S’haurà de presentar la sol·licitud ja emplenada i signada, el rebut de pagament, còpia del DNI i una altra documentació , si cal.

 

Convocatòria proves d’accés Grau Superior 2021

 

  • Període d’inscripció : del 3 al 17 març, tots dos inclosos.
  • Sol·licitar cita prèvia per email ( iesramonllull@educaib.eu ) o per telèfon ( 971 763100 ext.2 ).
  • S’haurà de presentar la sol·licitud ja emplenada i signada, la declaració jurada, el rebut de pagament, còpia del DNI i una altra documentació , si cal.

Matrícula CCFF

 

. La matrícula s’ha de formalitzar presencialment a la secretaria del centre , sempre sol·licitant cita prèvia al telèfon 971763100 ext-2 o al correu electrònic : iesramonllull@educaib.eu

Documentació a presentar :

– Full de matrícula, emplenad i signad.

– Justificant de pagament de les taxes de matrícula 72 €; família nombrosa: 37,50 € (adjuntant original i còpia del llibre de família )

Número de compte IES Ramon Llull :

Codi del centre : 0465454

IBAN: ES4021000207510200262423

Original i còpia dels següents documents:

– DNI / NIE

– Targeta sanitària

– Requisit que dóna accés al CCFF

– Per a FPB també s’ha de presentar original i còpia de la proposta d’incorporació a la FPB

Fulls de matrícula :