Educació superior (FP Grau superior). ERASMUS +

Els projectes de mobilitat d’educació superior del programa Erasmus+ tenen com a objectiu augmentar les oportunitats de formació a l’estranger d’alumnat d’FP i proporcionar-lis les habilitats necessàries per a la transició de l’àmbit de l’educació i la formació al mercat laboral.

Dins l’acció clau KA103 (mobilitat per a l’aprenentatge d’estudiants i personal d’educació superior) del Programa Erasmus+, el nostre centre gestiona el Projecte 2018-1-ES01-KA103-047201, que té com a objectiu oferir al nostre alumnat dels cicles formatius de grau superior l’oportunitat de realitzar estades formatives de qualitat en empreses europees i que aquestes siguin reconegudes com a part del mòdul d’FCT.

Curs 2019-2020

Convocatòria

Full d´inscripció