Instruccions de prematrícula per a la PBAU.

                   Informació general

 

              Procediment de matrícula per a les PBAU

 

 

                                                         ATENCIÓ Prematrícula PBAU

Us comunicam que s’estableix una ampliació del termini de prematrícula de la PBAU, els dies 24 i 25 d’abril de 2017. L’alumne/a ha de lliurar el formulari presencialment al Servei d’Alumnes i Gestió Acadèmica abans del 28 d’abril. En aquest termini acceptarem noves prematrícules, com també modificacions de les ja presentades.

 

Vaga 9 de març 2017 personal docent

Benvolguts pares/mares/tutors:

davant la convocatòria de vaga de dia 9 de març de 2017, convocada per al personal docent d’ensenyament no universitari, us informam que estan previstos serveis mínims per tal d’atendre adequadament  l’alumnat del centre.

Atentament,

Josep Fillol Sendra

Director IES Ramon Llull