Premi per a veure la informació.QUALIFICACIONS DEFINITIVES PROVES LLIURES

 

Data: 28 Maig:

CICLE: Integració social. MÒDUL: metodologia de la intervenció social.

CICLE: Integració social. MÒDUL: sistemes augmentatius i alternatius de la comunicació (SAAC).

CICLE: Integració social. MÒDUL: mediació comunitària.

 

Data: 26 Maig:

CICLE: Integració social. MÒDUL: Context de la intervenció social.

 

Data: 21 Maig:

CICLE: Integració social. GS MÒDUL: Atenció a les unitats de convivència

 

Data: 19 Maig:

CICLE: CFGM. Atenció a persones en situació de dependència MÒDUL: Caract. i nec. de les persones en situació de dep.

CICLE: Integració social MÒDUL: Habilitats socials

CICLE: Integració social MÒDUL: Inserció sociolaboral

CICLE: CFGS. Integració social MÒDUL: Suport a la intervenció educativa

 

Data: 17 Maig:

CICLE: Atenció a persones en situació de dependència: MÒDUL: Teleassistència

 

Data: 15 Maig:

CICLE: CFGS IS  MÒDUL: FOL

 

Data: 13 Maig:

CICLE: CFGS.  MÒDUL: EIE

 

Data: 12 Maig:

CICLE: Cicles formatiu de grau mitjà.MÒDUL : Destreses socials

CICLE: GS Integració Social. MÒDUL: Primers Auxilis.

CICLE: Cicles formatiu de grau superior.MÒDUL : Promoció de l’autonomia personal i social.

CICLE: Integració social.MÒDUL: Primers Auxilis

CICLE: GM Atenció a les persones en situació de dependència.MÒDUL : Primers auxilis.

 

Data: 10 / 11 Maig:

CICLE: Tècnic Superior en Animació Sociocultural i Turística.MÒDUL: Dinamització Grupal.

CICLE: GM Atenció a les Persones en Situació de Dependència. MÒDUL: EIE

CICLE: Tècnic Superior en Animació Sociocultural i Turística.MDUL: ANIMACIÓ TURÍSTICA

 


 

Data: 24 Maig:

CICLE: Integració social. MÒDUL: mediació comunitària.

Data: 19 Maig:

CICLE: CFGS. Integració social MÒDUL: Context de la intervenció social

Data: 17 Maig:

CICLE: Integració social GS. MÒDUL: atenció a les unitats de convivència.

CICLE: Integració social. MÒDUL: metodologia de la intervenció social.

 

Data: 14 Maig:

CICLE: Integració social. MÒDUL: Inserció sociolaboral.

 

Data: 12 Maig:

CICLE: Integració social. MÒDUL: Sistemes augmentatius i alternatius de la comunicació.

 

Data: 10 / 11 Maig:

CICLE: CFGS Integració social. MÒDUL: Suport a la intervenció educativa

CICLE: GM Atenció a les Persones en Situació de Dependència. MÒDUL: EIE

CICLE: Integració social.  MÒDUL: EIE

CICLE: Integració social.  MÒDUL: FOL

CICLE: Tècnic Superior en Animació Sociocultural i Turística.MÒDUL: ANIMACIÓ TURÍSTICA

CICLE: Tècnic Superior en Animació Sociocultural i Turística.MÒDUL: ANGLÈS

 

Data:  5 / 7   Maig

CICLE: Integració social.  MÒDUL: Primers auxilis


CICLE: GM Atenció a les Persones en Situació de Dependència. MÒDUL: Primers auxilis.


CICLE: Tècnic Superior en Animació Sociocultural i Turística.MÒDUL: Dinamització Grupal.

 

Premi per a veure la informació.

 


Llista definitiva Proves Lliures FP 2021

 

Calendari ( dia i hora )

 

Premi per a veure la informació.