DIA29

QUALIFICACIONS_1

QUALIFICACIONS_2

QUALIFICACIONS_3

—————————————————————————————————–

DIA26

QUALIFICIONS DEFINITIVES

——————————————————————————————————-

DIA25

QUALIFICACIONS DEFINITIVES_1

QUALIFICACIONS DEFINITIVES 2

QUALIFICACIONS PROVISIONALS

———————————————————————————————————–

ANIMACIÓ SOCIOCULTURAL I TURÍSTICA – DINAMITZACIÓ GRUPAL

ANIMACIÓ SOCIOCULTURAL I TURÍSTICA – EIE

ANIMACIO SOCIOCULTUAL I TURÍSTICA – ANIMACIÓ TURÍSTICA

————————————————————————————————————–

CFGM APSD – CAD

————————————————————————————————————-

CFGS INTEGRACIÓ SOCIAL . ATENCIÓ A LES UNITATS DE CONVIVÈNCIA

CFGS INTEGRACIÓ SOCIAL – HABILITATS SOCIALS

CFGS INTEGRACIÓ SOCIAL – PROMOCIÓ DE L’AUTONOMIA PERSONAL I SOCIAL

CFGS INTEGRACIÓ SOCIAL – CONTEXT DE LA INTERVENCIÓ SOCIAL

INTEGRACIÓ SOCIAL – EIE

INTEGRACIÓ SOCIAL – FOL

INTEGRACIÓ SOCIAL – MEDIACIÓ COMUNITÀRIA

INTEGRACIÓ SOCIAL . SAAC

INTEGRACIÓ SOCIAL – SUPORT A LA INTERVENCIÓ EDUCATIVA

—————————————————————————————————————

INTEGRACIÓ SOCIAL – PRIMERS AUXILIS

INTEGRACIÓ SOCIAL – SUPORT A LA INTERVENCIÓ EDUCATIVA

ANIMACIÓ SOCIOCULTURAL I TURÍSTICA- ACTIVITATS D’OCI I TEMPS LLIURE

ASCT – PRIMERS AUXILIS

 


Proves d’accés a cicles formatius de grau superior

 

 


 

Proves Lliures  – convocatòria 2020

 

Modalitat examen: PRESENCIAL 

 

Aspectes a tenir en compta 

 

Procediments:

Obligatori dur mascareta i allò necessari (bolígraf i llapis, per escriure).

L’IES facilitarà gel hidroalcohòlic i paper per fer l’examen.

Es prendrà la temperatura a tot l’alumnat abans de pujar a l’aula. 

 

 

 

Dates de les proves lliures de Grau Mitjà i Grau Superior

 

 

LLISTA PROVISIONAL DE PERSONES ADMESES I EXCLOSES DE LA PROVA D’ACCÉS A GS