FORMACIÓ PROFESIONAL

Els projectes de mobilitat de formació professional del programa Erasmus+ tenen com a objectiu augmentar les oportunitats de formació a l’estranger d’alumnat d’FP i proporcionar-los les habilitats necessàries per a la transició des de l’àmbit de l’educació i la formació al mercat laboral.

Dins l’acció clau KA102 (mobilitat per a l’aprenentatge d’estudiants i personal de formació professional) del Programa Erasmus+, el nostre centre forma part del Projecte FP Balears IV que té com a objectiu oferir al nostre alumnat de cicles formatius de grau mitjà l’oportunitat de realitzar estades formatives de qualitat en empreses europees i que aquestes siguin reconegudes com a part o la totalitat del mòdul d’FCT.

Dins el marc d´aquest projecte també està contemplada la formació per al professorat de cicles formatius

Curs 2019/2020

 

    ALUMNAT:                                                                                    PROFESSORAT:

Convocatòria GM                                                                          -Convocatòria     

 -Sol·licitud d´inscripció GM                                                        -Sol·licitud d´inscripció