INFORMACIÓ GENERAL – ERASMUS +

INFORMACIÓ GENERAL

Erasmus+ es el programa europeu en els àmbits de l´educació, la formació, la joventut i l´esport per al període 2014-2020.

Erasmus+ és un programa que intenta impulsar les perspectives laborals i el desenvolupament personal, a més d´ajudar als nostres sistemes d´educació, formació i joventut a proporcionar una ensenyança i un aprenentatge que doti a les persones de les capacitats necessàries per al mercat laboral i la societat actual i futura.

L´IES Ramon LLull participa des de fa anys en programes i accions que promouen entre el nostre alumnat la ciutadania europea, així com la motivació per involucrar-se en accions de mobilitat a Europa. L´IES té atorgada la Carta Erasmus, subjecte a la Declaració Política Erasmus.

Aquest reconeixement permet, als nostres alumnes i professors, participar en els projectes de mobilitat subvencionats per la Unió Europea.

El nostre centre participa en el programa Erasmus+ mitjançant projectes propis i en consorci en els següents camps:

Carta Erasmus

-Formació Professional

-Educació superior (FP Grau superior)

-Altres projectes.

-Experiències cursos anteriors

-Experiències curs actual