.

La prova d’accés a la Universitat, PBAU, en convocatòria ordinària, es realitzarà els dies 7,8 i 9 de juliol de 2020.

La convocàtoria extraordinària es realitzarà abans del 10 de setembre de 2020.