LLISTA PROVISIONAL DE QUALIFICACIONS PROVA D’ACCÉS GS La llista difinitiva es publicarà dia 31 de maig de 2023.