Monthly Archives: enero 2016

Commemoració centenari inauguració centre IES RAMON LLULL


El 25 de gener commemoram el centenari rodó de la inauguració de l’edifici en què, fins avui, tenim la seu de l’IES Ramon Llull. L’institut, com a centre d’ensenyament, fou fundat molt abans, el 1835, és a dir, fa 180 anys, per això podem dir que és el primer centre d’ensenyament secundari creat a l’estat Espanyol.

Justament el 25 de gener abans susdit –les primeres classes a l’edifici “nou” se celebraren aital dia del 1916– s’hi escaurà l’acte institucional de commemoració de l’efemèride, presidit pel conseller d’educació del Govern Balear. S’hi presentarà un cicle de conferències i taules rodones per donar a conèixer un poc més tot el que ha suposat l’institut dins la societat mallorquina en els àmbits històric, pedagògic i científic. Aquest cicle es desenvoluparà cada dimarts del mes de febrer a les 20 hores.

Convidam a participar en els actes tothom que vulgui i pregam que se’n faci ressò per fer-los extensius a qui pugui tenir interès.